Som una oficina d’ arquitectura que es dedica a la definició integral d’estructures ja siguin de contenció de terres, de fonamentació, com d’edificació

La nostra feina és recolzar als estudis d’ arquitectura en tots els aspectes relacionats amb les estructures: assessorant-los en el seu disseny, redactant tots els capítols de les estructures dels seus projectes, i fent si s’escau, la direcció d’obra de l’estructura

Col•laborem en  totes aquelles activitats professionals  de l'arquitecte  en què és necessiten coneixements estructurals:


_Projectes de nova planta

_Ampliació d’edificis existents

_Intervencions en edificis existents per reparació

_Intervencions en edificis existents pel seu canvi d’us

_Assessorament d'elements singulars de formigó, acer, u obra,...

_Informe i peritatge estructurals

_Direcció d'obra d'estructures

 

 
Destacat
paper com a un bon material estructural

Frame and Forms