__IGNASI RIBAS i FRAMIS

Nº col·legiat COAC: 23559-8 // Arquitecte per la ETS Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Barcelona 1992

Director general // Director Tècnic

Ha assistit a:

_Curs d’estructures posteses. IEE i ACE. Febrer-març 2015

_Postgrau Rehabilitar des de l’estructura. COAC. Desembre-juliol2015

_Curs càlcul d’estructures en rehabilitació: COAC. Octubre-novembre 2014

_Curs online especialització en KLH, abril 2010. desenvolupat per Miguel Nevado arquitecte, i Gestor Energetico

_Curs de especialització de estructures de fusta de F.P.C. Fundació Politècnica de Catalunya. 2008-2009

_Curs d’aplicació de la EHE-08 realitzat per i IEE i ACE març i abril 2009

_Curs d'especialització de mecànica del sòl i estructures de fonamentació. F.P.C. Fundació Politècnica de Catalunya. 2008-2009

_Assistent al 2on congres de ACE. –associació de consultors d’estructures-

_Màster d’estructures Arquitectòniques de l’U.P.C, Universitat Politècnica de Catalunya (1995-96, 96-97)

_Curs de fonamentacions i estructures de contenció del COAC (1998)

_Curs de fonamentacions superficials del ICT,Institut Català de Tecnologia (1994)

_Estructures tensades, membranes i cables estructurals i estructures de fusta laminada i serrada (2002) del COAC

Responsable dels projectes d’estructura de l’OPI- J.LL. Sisternas i A. Martinez, 1993-1998


__JULIO ROMEO FERNANDEZ

Arquitecte ( P.F.C.) per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV). UPC  Sant Cugat

Cap d’equip // Direcció d ‘obres


__HELENA CAMPS

Arquitecte ( P.F.C.) per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV). UPC Sant Cugat

Desenvolupadora de projectes // Pressupostos i amidaments


__ALVAR RODRIGUEZ CONTRERAS

Arquitecte Tècnic per l’escola Tecnica de l’edificació de Barcelona

Desenvolupador de projectes // Especialista en BIM


__GESTORIA DAS

Proveïdor extern de serveis d’administració // Consultoria fiscal i laboral


__REYES INFORMATICA

Proveïdor extern de serveis d’ informàtica

 
Destacat
paper com a un bon material estructural

Frame and Forms